Διάσκεψη Ευρωπαϊκών Περιφερειών στην Πάτρα

Μέλη από Περιφέρειες της Ευρώπης, στελέχη της CPMR, εκπρόσωποι δημόσιων αρχών όπως και πολιτικά πρόσωπα υψηλού επιπέδου βρέθηκαν στην Πάτρα στο χώρο της Achaia Clauss. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος διοργάνωσε το Σεμινάριο της CPMR με θέμα «Αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης στις παράκτιες περιοχές μέσω της ενίσχυσης καινοτόμων λύσεων για την προσαρμογή και την αύξηση της ανθεκτικότητας».