Κεφαλονιά | Με δυσκολίες έρχονται αντιμέτωποι επιχειρηματίες του νησιού

Ο τουρισμός μπορεί να άνοιξε όμως οι αεροπορικές κρατήσεις είναι λιγότερες από αυτές που περίμεναν στο νησί της Κεφαλονιάς.
Το βλέμματα στρέφονται στο άνοιγμα των αεροπορικών συνδέσεων με την Αγγλία.