Πελοπόννησος | Εξελίξεις στην διαχείριση απορριμμάτων Πελοπονήσου με ΣΔΙΤ