Ένα βήμα πριν κλείσει η παθολογική κλινική του νοσοκομείου του Μεσολογγίου

Η παθολογική κλινική του γενικού νοσοκομείου μεσολογγίου κλείνε μετά τις 20 Μαρτίου, καθότι για 11 ημέρες, μέχρι τέλος Μαρτίου δεν θα υπάρχει η απαιτούμενη εφημεριακή κάλυψη από μόνιμο από ειδικευόμενο παθολόγο.