Περιφέρεια | Δυναμική παρουσία της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης & Επιμελητηριακής κοινότητας στη ΔΕΘ