Αγρίνιο | Παρεμβάσεις του δήμου σε έργα βελτίωσης της καθημερινότητας των δημοτών

Συνεχείς είναι οι παρεμβάσεις του δήμου σε έργα βελτίωσης της καθημερινότητας των δημοτών στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου. Πρόκειται για παρεμβάσεις προϋπολογισμού 170.000,00 € οι οποίες αφορούν αποκατάσταση φθορών σε πλατείες και συντηρήσεις πεζοδρομίων.