Ιωάννα της Καρδιάς | Κάθε Παρασκευή | Στις 7.00 μμ στο ΙΟΝΙΑΝ