Η Λιτανεία του Eπιταφίου στην Κέρκυρα – Μεγάλη Παρασκευή 14 Απριλίου 2017