Η Λιτανεία του Εσταυρωμένου στη Ζάκυνθο – Μεγάλη Παρασκευή 14 Απριλίου 2017