Η «Πελοπόννησος» Βράβευσε εκείνους που ξεχώρισαν – Παραδείγματα προς μίμηση τα «Πρόσωπα της Χρονιάς»