Η υποψήφια Δήμαρχος Καλαμάτας, Ελένη Αλειφέρη, στην Ώρα Μεσσηνίας