Δείτε στο «Καρέ Καρέ Μαθήματα Σκίτσου» | Κάθε Σάββατο & Κυριακή | Στις 11.00 π.μ