Κόρινθος | Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας – Διαβούλευση για την κατάθεση προτάσεων

Τις προτάσεις των πολιτών ζητάει ο Δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος για τη διαμόρφωση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Το σχέδιο τέθηκε σε διαβούλευση και η εταιρία που το επεξεργάζεται παρουσίασε τους βασικούς άξονες πάνω στους οποίους θα θεμελιωθεί.