Η Υγεία μας | Κρυοσυντήρηση ωαρίων – Αναστάσιος Αργυρίου // Κλινικός εμβρυολόγος