Λακωνία: Βράβευση σε διεθνή μαθητικό διαγωνισμό για το Δημοτικό σχολείο Νιάτων