«Λευκός» καπνός για τον προϋπολογισμό στον δήμο Αιγιαλείας

Το δημοτικό συμβούλιο της Αιγιάλειας ψήφισε ύστερα από περίπου έξι μήνες προυπολογισμό. Μετά από διαβουλεύση εκπροσώπων δημοτικής αρχής, αντιπολίτευσης και υπηρεσιακών του δήμου βρέθηκε η «χρυσή τομή» και έστω και την ύσταση στιγμή αποφεύχθηκαν οι συνέπειες που θα είχε να αντιμετωπίσει ο δήμος.