«Λουκέτα» σε καταστήματα στην πόλη της Πάτρας- Αργός θάνατος για το εμπόριο

Τα λουκέτα σε επιχερήσεις στην πόλη της Πάτρας είναι μάστιγα, με το φαινόμενο να παρουσιάζεται αρχικά σε μη εμπορικούς δρόμους. Η ενεργειακή κρίση , τα χρόνια της πανδημίας αλλά τα μνημόνια δοκίμασαν την επιχειρηματικότητα και όπως επισημαίνουν οι έμποροι τα νέα δεδομένα διαμορφώνουν δυσμενείς συνθήκες.