Δυτική Ελλάδα | Εγκρίθηκε η κατασκευή Mega Kέντρου Πολιτικής Προστασίας στην Πάτρα

Εγκρίθηκε και προχωράει η κατασκευή του μεγάλου Κέντρου Πολιτικής προστασίας Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα. Οι νέες εγκαταστασεις θα ανεγερθούν σε χώρο απέναντι από το Πανεπιστήμιο Πατρών, προσφέροντας τεράστιες δυνατότητες στην διαχείριση κρίσεων στην Δυτική Ελλάδα.