Περιφέρεια Πελοποννήσου | Σύσκεψη για το Προσφυγικό – Μεταναστευτικό