Δυτική Ελλάδα | Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Τάκης Παπαδόπουλος στην Metropolis