Αχαΐα | Οι ενεργειακές εξελίξεις ως μοχλός περιφερειακής ανάπτυξης

Η διαμόρφωση μιας βιώσιμης και ολιστικής στρατηγικής σε σχεση με την ενέργεια για τη γόνιμη συνεργασία των ενδιαφερόμενων φορέων και τη βέλτιστη ανάπτυξής τους στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας στην επόμενη δεκαετία, ήταν ένα από τα ζητήματα που αναλύθηκαν στην συνεδρία για τους υδρογονάνθρακες στο 7ο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο που πραγματοποιείται στην Πάτρα. Ειδικοί επιστήμονες, ανέλυσαν όλες τις προοπτικές, πάνω στο ζήτημα και αναφέρθηκαν στα οφέλη που θα έχει η χώρα αλλά και οι τοπικές κοινωνίες από τις εξορύξεις…