Ναύπλιο | Πλούσιο πρόγραμμα για τη «Ναυτική Ναυπλιάδα 2022»