Πρόσωπα της Χρονιάς 2020 – Υποψηφιότητες | RouteLab @Patras

Πληροφορία από όλους για όλους
Το RouteLab ταξιδεύει σε πόλεις και πραγματοποιεί συναντήσεις με στόχο να αποτελέσει ένα καινοτόμο εργαλείο ανταλλαγής γνώσης, εμπειριών και καλών πρακτικών σε διάφορα θεματικά πεδία. Οι συναντήσεις αποτελούν ένα κοινό σημείο συνάντησης και δικτύωσης επαγγελματιών και φορέων (stakeholders) που δραστηριοποιούνται σε κλάδους αιχμής της οικονομίας. Σημαντικό παράγοντα στις ανωτέρω εργασίες αποτελεί η διάχυση των πληροφοριών μέσα από όλα τα σύγχρονα μέσα και εργαλεία.
Στόχος είναι το συγκεκριμένο workshop να αποτελέσει ένα καινοτόμο εργαλείο brainstorming,
mentoring και δικτύωσης των συμμετεχόντων, που θα χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία της σύγχρονης επικοινωνίας, για τη διάχυση των απόψεων, αλλά και θα διευκολύνει τη διαδικασία της διαδραστικότητας μεταξύ πολιτών, επαγγελματιών και φορέων.