Κορινθία | Οι προτεραιότητες του δήμου Κορίνθου. Έργα με το «βλέμμα» στραμμένο στο παραλιακό μέτωπο

Με το βλέμμα στραμμένο στο παραλιακό μέτωπο η νέα δημοτική αρχή του δήμου Κορινθίων σχεδιάζει τα έργα που θα αλλάξουν ολοκληρωτικά τον δήμο. Στόχος του αντιδημάρχου μελετών είναι αρχικά η ψηφιοποίηση του δήμου ώστε να υπάρχουν συγκεντρωτικά τα τελευταία δεδομένα που αφορούν την Κόρινθο και στην συνέχεια ο σχεδιασμός έργων που θα βοηθήσουν στην καλυτέρευση της καθημερινότητας των πολιτών