Δυτ. Ελλάδα | Σε ετοιμότητα για τον κορωνοϊο η Περιφέρεια – Τ. Παπαδόπουλος – Πρ. περιφ. συμβουλίου