Αχαΐα | «Βγάλτε μια selfie με την Ολυμπία Οδό». Καμπάνια ενημέρωσης για την ολοκλήρωσή της

Βγάλτε μια selfie με φόντο την Ολυμπία Οδό μας προτρέπει η ευρωπαϊκή ένωση στο πλαίσιο καμπάνιας για το έργο που συγχρηματοδοτήθηκε από σχετικούς πόρους. Όσοι οδηγοί σταματούν στον ΣΕΑ Ψαθοπύργου, έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν μια αναμνηστική φωτογραφία και να προωθήσουν την εικόνα τους σε έναν δρόμο που άλλαξε τα δεδομένα στην αυτοκίνηση της Δυτικής Ελλάδας και όχι μόνο…