Λακωνία | Mπήκε ο θεμέλιος λίθος για το νέο νοσοκομείο Σπάρτης

Ξεκίνησαν οι γεωτεχνικές και γεωφυσικές μελέτες για την δημιουργία του Νέου Νοσοκομείου Σπάρτης . Το νέο κτήριο του Νοσοκομείου στη Σπάρτη θα φτιαχτεί στον χώρο του ήδη υπάρχοντος και θα είναι βασισμένο στα διεθνή standards με μονόκλινους και δίκλινους θαλάμους ώστε να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες του Νομού.