Βάζουμε μια «Άνω Τελεία»…… | Κάθε Τρίτη στις 11.00 μμ στο ΙΟΝΙΑΝ