Νέα Κίος | Στις 22 Σεπτεμβρίου το 2ο Χειμερινό Πρωτάθλημα Τάβλι