Πάτρα | Έρχεται το 2ο Επιστημονικό Συνέδριο Λογοθεραπείας

Στην Πάτρα θα πραγματοποιηθεί το 2ο Επιστημονικό Συνέδριο Λογοθεραπείας, στις 8, 9 και 10 Νοεμβρίου. Πρόκειται για το μεγαλύτερο επιστημονικό συνέδριο λογοθεραπείας που γίνεται στην Ελλάδα και το οποίο θα συγκεντρώσει πολλούς επιστήμονες και επαγγελματίες του κλάδου αφού παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον.

Το Συνέδριο γίνεται από τον Σύλλογο Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος (ΣΕΛΛΕ) που έχει ορίσει ειδική Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή για την διοργάνωσή του, ενώ θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, στον χώρο της Πανεπιστημιούπολης.