Αγρίνιο | Συγκλόνισε ο παπα-Χριστόφορος με τη φράση «Η πείνα ετοιμάζεται, έρχεται»

Ο παπα Χριστόφορος κατά τη Ψαλμωδία του «Πλούσιοι Επτώχευσαν και Επείνασαν», ζήτησε από όλους τους πιστούς να ψάλλουν μαζί του λέγοντας τους: «έρχεται η πείνα, τη φέρνουν τώρα».