Υγεία | Τα ωφέλη της υγιεινής διατροφής – «IGIA», κατάστημα υγιεινής διατροφής στην Καλαμάτα

Φώτης Δικαίος : Διατροφολόγος – Διαιτολόγος
Διαιτολογικό Γραφείο «Nutrition Ballance»
Αναγνωσταρά 51, Καλαμάτα