Πάτρα | Τα πρώτα βιομηχανικά διδακτορικά του Πανεπιστημίου – Συνεργασία ΣΕΒ ΠΕ & ΔΕ και Patras IQ