Αχαΐα | Το Επιμελητήριο Επικεφαλής εταίρος στο Πρόγραμμα INTECMED για Οικοσυστήματα Καινοτομίας

Στις 9 Φεβρουαρίου 2020, το έργο INTECMED – «Οικοσυστήματα για Καινοτομία και Τεχνολογική Μεταφορά στη Μεσόγειο», χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα ENI CBC MED 2014-2020, πραγματοποίησε την πρώτη του διεθνή συνέντευξη τύπου.
Η συνέντευξη τύπου ξεκίνησε με χαιρετισμούς από τον κ. Khaled ElSaadany και την Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος ENI CBC MED και από τον κ. Θεόδωρο Τσούμπελη, Γενικό Γραμματέα του Επιμελητηρίου Αχαΐας, το οποίο είναι ο Επικεφαλής εταίρος. Λίγο αργότερα, ο κ. Γιωτόπουλος Κωνσταντίνος, Υπεύθυνος του έργου για το Επιμελητήριο Αχαΐας, έκανε μια σύντομη παρουσίαση του έργου. Στη συνέχεια, κάθε εταίρος ( Πανεπιστήμιο Πατρών, Τεχνολογικός Οργανισμός Ανδαλουσίας,, Επιμελητήριο Εμπορίου, Βιομηχανίας, Υπηρεσιών και Ναυτιλίας της Σεβίλλης, Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Cap Bon, Εθνική Υπηρεσία Προώθησης Επιστημονικής Έρευνας της Τυνησίας, Συνομοσπονδία-Ευρωπαϊκών Αιγυπτιακών Επιχειρηματικών Συνδέσμων, Ίδρυμα Ανάπτυξης SEKEM ) παρουσίασαν τον φορέα τους και τον ρόλο τους στο έργο.
Ο κύριος στόχος του έργου INTECMED είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένων οικοσυστημάτων καινοτομίας σε τοπικό επίπεδο για την υποστήριξη της τεχνολογικής μεταφοράς και εμπορευματοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων, προκειμένου να βελτιωθούν οι δεσμοί μεταξύ των διαφόρων φορέων καινοτομίας, ιδίως του επιστημονικού τομέα και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, των τοπικών παραγόντων χάραξης πολιτικής, του ιδιωτικού τομέα (κυρίως ΜΜΕ), καθώς και των πολιτών. Η μεθοδολογία του έργου για την ανάπτυξη αυτού του οικοσυστήματος καινοτομίας θα είναι η δημιουργία περιφερειακών συμμαχιών για μεταφορά καινοτομίας, περιφερειακών σημείων διευκόλυνσης καινοτομίας, προγραμμάτων καθοδήγησης, ένα E-Bazaar καινοτομίας, καθώς και περιφερειακών εκθέσεων μεταφοράς καινοτομίας.