ΣΚΕΨΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

Με τον Γεράσιμο Φεσσιάν

Το βήμα για την προβολή δράσεων και ικανοτήτων, αλλά και την ανάδειξη ειδικών θεμάτων από το χώρο των ατόμων με αναπηρίες.