Κεφαλονιά | Βραβεύτηκε ο δήμος Αργοστολίου από το Συμβούλιο της Ευρώπης