Χρηματοδοτικά εργαλεία σε επιχειρήσεις & νοικοκυριά για εξοικονόμηση ενέργειας

Τα χρηματοδοτικά προγράμματα που είναι διαθέσιμα για μπορέσουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά να εξοικονομήσουν ενέργεια αναδείχτηκαν σε συνεδρία του 12ου Forum Ενέργειας , την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου. Δόθηκε η δυνατότητα καταγραφής των προβλημάτων και ανάδειξης των λύσεων ώστε να περιοριστεί το κόστος της ενέργειας.