Υγείας Θέματα | Η αποτυχία μετά από τις Πανελλήνιες εξετάσεις & πως τη διαχειριζόμαστε| Ολόκληρη εκπομπή

ο Ψυχίατρος κ. Δημήτρης Σούρας αναλύει το θέμα : «Η αποτυχία μετά από τις Πανελλήνιες εξετάσεις και πως τη διαχειριζόμαστε «