Περιφέρεια | Δήμαρχοι: Το πλαφόν των έργων του «ΦιλόΔημος Ι» στο «Αντώνης Τρίτσης» απεντάσει έργα

Οι συμψηφισμοί των μεταφερόμενων έργων του «ΦιλόΔημος Ι» και των υπό ένταξη έργων στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» σε ένα «πλαφόν» φαίνεται πως αποκλείουν έργα πνοής σε Δήμους της υπαίθρου. Οι δήμαρχοι εκφράζουν την ανησυχία τους, αφού έργα σημαντικά μπορεί να απενταχθούν από το πρόγραμμα