30/03/2018

ΠΑΤΡΑ | Το ΙΟΝΙΑΝ στο νηπιαγωγείο κωφών και βαρήκοων


Από το Φεβρουάριο του 2013 λειτουργεί στην Πάτρα Τμήμα Πρώιμης Παρέμβασης για κωφά και βαρήκοα .Πρόκειται για πρόγραμμα που αφορά κυρίως βρέφη ηλικίας 0 – 4 ετών η και μεγαλύτερα παιδιά με οποιοδήποτε βαθμό βαρηκοΐας.


 #ionianchannel
Advertisement 5