23/11/2016

ΣΠΑΡΤΗ | Έναρξη ασκήσεων ετοιμότητας νοσοκομείων 2016-2017


Άσκηση εκκένωσης πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο Σπάρτης στα πλαίσια του πανελλαδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού διαπίστωσης της ετοιμότητας του προσωπικού των Νοσοκομείων, στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης κρίσεων.
Η άσκηση είχε προσαρμοστεί στο νοσοκομείο και περιελάμβανε σενάριο τόσο για πυρκαγιά όσο και για σεισμό με σκοπό , όπως ανέφερε ο επιβλέπων Διοικητής ΕΚΕΠΥ κ. Παπαευσταυθίου, όχι να αξιολογηθεί κάποιος αλλά να μάθει το προσωπικό τους σωστούς τρόπους δράσης σε τέτοιες περιπτώσεις.


 #ionianchannel
Advertisement 5