ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ | Η Καθολική Κοινότητα της Πάτρας | Τρίτη 25 Δεκεμβρίου | Ώρα 11.00 μμ