ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ | VISIT PATRAS από τον ΣΚΕΑΝΑ | Τρίτη 30 Απριλίου | Ώρα 11.00 μμ