ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ | Υδρογονάνθρακες και τουρισμός, αποστολή του ΙΟΝΙΑΝ στην Καβάλα