ΛΑΚΩΝΙΑ Ι Γκοριτσά – 4η γιορτή παραδοσιακών χορών “ΘΕΡΑΠΝΕΙΑ 2018”