ΛΑΚΩΝΙΖΕΙΝ Ι Συνέντευξη Υποψ.Περιφ. Συμβούλου Βασίλη Βρουλίτη

Ο Βασίλης Βρουλίτης είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος για τη περιφέρεια Πελοποννήσου με την “Λαϊκή Συσπείρωση” και τον Ν.Γόντικα