ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ | Επετειακές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της Πόλης

Κορυφώθηκαν με την πυρπόληση της τουρκικής γολέτας.