ΠΕΡΙ ΗΛΕΙΑΣ | Οδοιπορικό στη Δίβρη | Πέμπτη 8 Νοεμβρίου | Ώρα 10.00 μμ