ΣΠΑΡΤΗ | Κτήριο υποστήριξης ελαιώνα – Στα 10 καλύτερα έργα ελληνικής αρχιτεκτονικής το 2018