08/07/2018

ΑΧΑΪΑ | Παρουσιάστηκε στην Πάτρα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου


Στην Πάτρα βρέθηκαν ο Πρύτανης και εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου παρουσίασαν την πορεία και τις διεθνής διακρίσεις του Ανώτατου Ιδρύματος σε εκπροσώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας και υποψήφιους σπουδαστές, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον τους.


 #ionianchannel
Advertisement 5